Monopolie

Het ontstaan van Monopoly

Monopoly heeft zijn oorsprong te danken aan “Elizabeth Magie”, een Amerikaans spel ontwerpster en economische filosoof, die het “enkele-belastingstelsel” steunde. Als resultaat uit haar onderzoek ontwierp Elizabeth de voorloper van Monopoly in de eerste helft van de 20ste eeuw, het zogenaamde kaartspel “The Landlord’s Game”, die door bijna een ieder ook wel Monopoly werd genoemd. Dit deed zij om de lessen van het progressieve tijdperk econoom “Henry George” te illustreren. Het is namelijk haar vader die Magie in contact bracht met zijn literatuur. Specifieker noch het boek getiteld, ”Progress and Poverty”, wat vooruitgang en armoede betekent. Dit kaartspel werd gauw populair onder haar vrienden, dus trachtte zij haar vergunning hiervoor in handen te krijgen als ontwerpster en kreeg die samen met haar handelsmerk op 5 januari 1904. Twee jaren later verhuisde zij naar Chicago en in dat jaar, 1906, richtte zij te samen met collega’s het “Economies Spel Bedrijf” op met als doel haar origineel idee van het kaartspel zelf te publiceren. Vier jaren later publiceerde de “Parker brothers” een vermaakte versie van haar kaartspel. En omdat hun versie bekender was dan die van haar, kwam het overtuigend over dat de “Parkers brothers” dit spel hadden ontworpen.

De populariteit van Monopoly

Dit spel werd voor het eerst geïntroduceerd en gespeeld in Brentwood Maryland, een stad in Price George’s country in de Verenigde staten van America, waar Magie voorheen woonde. Brentwood is ongeveer 1.6 kilometers verwijderd van Washington D.C. Magie leerde dit spel aan haar vrienden en zij op hun beurt aan anderen. Bekend is dat Magie dit spel ook aan anderen leerde toen ze verhuisde naar Chicago in het jaar 1906. Vervolgens werd het populair in Scotland. Dit kaartspel wordt het meest in de V.S. en Europa gespeeld. En heeft op een heel ongelooflijke tempo de gehele wereld bereikt.

Uitleg van de hoekvakken in Monopoly

De kaart waarop Monopoly wordt gespeeld is per definitie ongeveer twee maal 1 A4 papierblad groot. De kaart bestaat uit veertig (40) vakken die langs de rand lopen met vier hoek vakken:

  • In het eerste van de vier hoek vakken start elke speler en dat vak is te herkennen doordat er met vette letters “Go” in staat geschreven met een pijltje er onder naar links gericht.
  • In het tweede hoek vak naar links krijgen we de ‘Gevangenis’, dat als een periodieke rust dient als je daarop terecht komt.
  • Het derde hoek vak is het vak “Vrij parkeren” dat door de jaren heen een spannende betekenis heeft teweeg gebracht. De originele regels geven aan dat je je renteloos op dit vak mag begeven zonder enig gevolg. Alhoewel sommige spelers het interessant maken door geld van elke speler (dat de bank toekomt) in een pot te zetten. Degene die op ”vrij parkeren” terecht komt, krijgt al het geld. Wat automatisch betekent dat het spel onevenwichtig wordt voor de andere spelers, omdat 1 speler plotseling heel veel geld krijgt en de andere spelers heel weinig of niets als zij op “Vrij parkeren” terecht komen.
  • Het vierde tevens laatste hoek vak is “ga naar de gevangenis” dat helemaal voor zich spreekt. Komt een speler op dit vak terecht, dan moet die onmiddellijk naar de gevangenis en diens beurt eindigt.